RUNNER

Som Runner skal du kunne:

  • “Seate” vores gæster ud fra vores bordbookingsystem og ud fra det bord som er reserveret til dem.

 

  • Du skal kunne følge vores åbningsprocedure og de opgaver som hørere til runneropgaverne.

 

  • Genkende vores bordnumre og forstår opbygningen af vores sædenumre.

 

  • Du skal kende vores områder og deres navne.

 

  • Du skal kunne gå med tallerkner og kunne bruge “KLOGSKABEN”.

 

  • Du skal kunne gå med bakker med drikkevarer og placere drikkevarerne hos gæsten ud fra vores bordnumresystem.

 

  • Du skal kunne rydde glas og tallerkner af bordene.

 

  • Du skal kunne dække bordet korrekt op.

 

  • Du skal kunne klargøre borden i vores booking system.

 

  • Du skal kunne gå med brød.

 

Video learning

Åben- og lukkeliste

lys i restauranten

Som runner hjælper du med at åbne restauranten, her skal lys på bordet,

vi kører med LED lys i restauraten, som skal skiftes og oplades.